AChtergrond informatie

Wat is devops?

DevOps heeft invloed op de toepassingslevenscyclus in de plannings-, ontwikkelings-, leverings- en operationele fasen. Elke fase is afhankelijk van de andere fasen en de fasen zijn niet rolspecifiek. In een echte DevOps-cultuur is elke rol in een bepaalde mate betrokken bij elke fase.

Plannen

In de planningsfase ontwikkelen DevOps-teams ideeën en
definiëren en beschrijven ze de functies en mogelijkheden van de toepassingen en systemen die ze bouwen. Ze houden de voortgang op lage en hoge granulariteitsniveaus bij, van taken voor één product tot taken die worden uitgevoerd op hele portfolio’s van meerdere producten.

Ontwikkelen

De ontwikkelingsfase bevat alle aspecten van het coderen,
zoals schrijven, testen, beoordelen en de integratie van code door teamleden, alsmede het bouwen van die code in buildartefacten die in verschillende omgevingen kunnen worden geïmplementeerd.

Aanbieden

Levering is het proces waarbij toepassingen op een
consistente en betrouwbare manier in productieomgevingen worden
geïmplementeerd. Ook wordt in de leveringsfase de volledig beheerde
fundamentele infrastructuur waaruit die omgevingen bestaan, geïmplementeerd en geconfigureerd.

Uitvoeren

De operationele fase bestaat uit het onderhoud en de
bewaking van toepassingen in productieomgevingen en het oplossen van eventuele problemen. Door over te stappen op DevOps-werkwijzen zorgen teams voor systeembetrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid en streven ze naar nul uitvaltijd, terwijl ze tegelijkertijd de beveiliging en het beheer versterken. 

Voordelen virtualisatie

Het gebruik van virtualisatie brengt onder andere de volgende voordelen:·