kubernates/dockers/containers

WE bieden technische ONDERSTEUNING in het opzetten van EEN devops OmGEving

Development en Operations zijn in veel organisaties nog twee aparte werelden. Maar beide werelden gaan eigenlijk enorm goed samen. Sterker nog: als je van Development en Operations één DevOps-team maakt, heb je niet langer twee teams die slechts garant staan voor hun eigen stukje van het product. Je hebt dan één team met één hoofddoel: een goed werkend product, dat draait bij iedere klant.

Introductie


DevOps, een combinatie van ontwikkeling (Dev) en bedrijfsactiviteiten (Ops), is de samenstelling van mensen, processen en technologie om doorlopend waarde aan klanten te bieden. Dankzij DevOps kunnen rollen die voorheen in silo's waren geplaatst, zoals ontwikkeling, IT-activiteiten, kwaliteitsengineering en beveiliging, samen worden gecoördineerd en gebruikt om betere, betrouwbaardere producten te maken.

DevOps heeft invloed op de toepassingslevenscyclus in de plannings-, ontwikkelings-, leverings- en operationele fasen. Elke fase is afhankelijk van de andere fasen en de fasen zijn niet rolspecifiek. In een echte DevOps-cultuur is elke rol in een bepaalde mate betrokken bij elke fase.


Voordelen en besparingen

Teams die overstappen op de cultuur, werkwijzen en hulpprogramma's van DevOps leveren hogere prestaties en bouwen sneller betere producten voor een hogere klanttevredenheid. Deze verbeterde samenwerking en productiviteit zijn ook onmisbaar om bedrijfsdoelen te halen zoals:

Wat kunnen wij betekenen?

Wanneer het deployen van nieuwe versies van applicaties en websites nu nog handmatig gebeurd ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben ervaring om in combinatie met ‘docker containers’en ‘TFS build pipelines’ dit proces te automatiseren. Zodoende hoeven ontwikkelaars alleen nog de geprogrammeerde code te controleren en daarna wordt dit automatisch ‘gebuild’ en naar de juiste omgeving ‘ge-deployed’, denk aan development-, test- of productieomgeving.

Als er zich problemen voordoen met de ‘build’, dan is het handig om goed om goed te kunnen schakelen met de ontwikkelaars om het probleem te kunnen identificeren en ook op te lossen. Met behulp van de juiste monitoring (bijvoorbeeld Zabbix), wordt het software team vaak al gewaarschuwd voordat er echt een probleem is. Zodoende wordt bij ‘roll-back’ van de opgeleverde software een hoop tijd bespaard.

We gaan op een gedegen manier te werk. Eerst maken we een Plan van Aanpak dat met alle belanghebbenden wordt besproken en geaccordeerd, daarna worden de werkzaamheden uitgevoerd en getest. Uiteraard rapporteren we tijdens het project over de voortgang van de resultaten.

Verschillende technologien

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende technologieen weergeven van 'Collaborate' tot 'Run'