Serverbeheer

wat zijn servers?

Een server is een soort computer die diensten ‘serveert’. Het Engelse woord ‘serve’ betekent ‘verzorgen’ en dat is ook precies wat een server doet. De server is als het ware het hart van uw bedrijfsnetwerk. Hierop staan de applicaties die gezamenlijk gebruikt worden, wordt data centraal opgeslagen en alle e-mails worden hier opgevangen. Wanneer een server uitvalt, betekent dat schade voor uw organisatie.

 

Serverbeheer is een vrij breed begrip, maar het wordt vaak gedefinieerd als het uitvoeren van regelmatig en geautomatiseerd onderhoud aan servers.

WAT IS GOED SERVER BEHEER?

Serverbeheer is goed uitgevoerd als een gebruiker geen onderbrekingen ondervindt van werk door onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud is noodzakelijk, maar wordt uitgevoerd met een zo kort mogelijke downtime, oftewel de tijd waarin de server niet beschikbaar is. Vaak gebeurt dit dan in de nacht of andere momenten dat de gebruiker niet aan het werk is. Dit garandeert de continuïteit van een organisatie, doordat de medewerker ongestoord door kan werken en niet in de gaten heeft dat er continu wordt geüpdatet.

Goed serverbeheer hoor je dus juist niet te merken, maar slecht serverbeheer valt meteen op. Denk maar aan hacks of andere veiligheidsproblemen, problemen met het uploaden of bewerken van bestanden of issues met internet. 

WAT KUNNEN WIJ BETEKENEN OP HET GEBIED VAN SERVER BEHEER?

Het belangrijkste van serverbeheer: dat iedereen binnen jouw bedrijf gewoon veilig en goed kan werken dankzij een stabiele IT omgeving. Een goede server beheer omvat de volgende taken: monitoring, controle van cruciale taken en mitigatie.

Constant monitoren zorgt ervoor dat er signaal komt als er iets mis is met de server. Het is belangrijk om te vernemen van tevoren of bijvoorbeeld een schijf vol gaat raken. Daarvoor kan een monitoringsset (een lijst) worden gebruikt waarop staat hoe alle processen ervoor staan, dus niet alleen de dingen die mis gaan, maar proactief zaken monitoren.

Daarnaast dient ook de exacte status van de server in de gaten te worden gehouden. Onder cruciale taken vallen bijvoorbeeld de back-up, bestandsbeheer, fysieke hardware of netwerkverkeer. Wanneer dit geautomatiseerd wordt gedaan, kan er snel worden geanticipeerd wanneer er zich een incident voordoet.

Tot slot wordt migratie toegepast, wat neerkomt op het automatisch herstellen van problemen. Een drukke server zorgt voor problemen in de snelheid en veiligheid. Een server is altijd druk bezig met een bepaalde taak, maar kan ook vol raken en dat zorgt dus voor problemen. Er wordt gezorgd dat de server terugschakelt en dus minder druk blijft. De server loopt dan niet meer vast en iedereen kan ongestoord door blijven werken.

 We onderhouden en monitoren dus uw servers en zorgen ervoor dat deze tijdig en automatisch geüpdatet worden met de nieuwste security-patches. Op deze manier zijn uw servers altijd beveiligd. Na onderhoud en updates heeft een server vaak een herstart nodig. Dit doen wij automatisch, zodat u hier geen last van heeft.